Posta adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı,
Dekanlık Binası, Kat:3, 06100, Sıhhiye, Ankara
e-mail adresi: parazi@medicine.ankara.edu.tr
Faks: 0 312 3106370

Bilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU
0 312 5958123
gakarsu@ankara.edu.tr

Bölüm Sekreteri
Nermin Türker
0 312 5958220

Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarı
0 312 5958226